RAB behandler

Fordele


Der er flere fordele ved at vælge en behandler fra DAKOBE. Du er som minimum sikret følgende forudsætninger:

Alle DAKOBE-behandlere har individuelt fået gennemgået deres uddannelsesbeviser, således at vi kan stå inde for, at behandleren har modtaget den fornødne undervisning, der gør behandleren i stand til at udføre en behandling på en sikker og ansvarlig måde.

Alle DAKOBE-behandlere har en erhvervsansvarsforsikring som dækker skader ved uheld som sker mens du er under behandling eller i tilknytning til behandlerens klinik, hvor behandleren kan gøres ansvarlig.

Alle DAKOBE-behandlere har et opdateret førstehjælpsbevis, som gør behandleren i stand til at yde førstehjælp i klinikken, såfremt behovet skulle opstå.

Alle behandlinger som er foretaget hos et medlem af DAKOBE kan indbringes til vores Etiske Råd, såfremt der er opstået uoverensstemmelser mellem klient og behandler.